ثبت نام دوره های علمی کاربردی بهمن ماه آغاز شد

ثبت نام دوره های علمی کاربردی بهمن ماه آغاز شد


ثبت نام دوره های علمی کاربردی بهمن ماه آغاز شد

ضمن عرض تبريك و آرزوی موفقیت برای تمامی پذيرفته شدگان دوره کاردانی بهمن ماه سال 1400 ، لازم است برای اطلاع از تاریخ دقیق ثبت‌نام و انتخاب واحد از روز سه‌شنبه مورخ 1400/11/05 به سامانه جامع آموزشی هم‌آوا دانشگاه به نشانی http://edu.uast.ac.ir مراجعه نمایند.

ب) مدارك لازم براي ثبت‌نام

1- شش قطعه عكس پرسنلی پشت سفید تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.

2- تصوير تمامی صفحات شناسنامه و اصل آن برای مطابقت.

3- تصوير پشت و روی كارت ملي و اصل آن برای مطابقت.

4- اصل ديپلم نظري، فني و حرفه‌اي یا كاردانش (شامل سه ساله نظام جديد (3-3-6) يا ديپلم سه ساله نظام ترمي/ سالي) يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (شامل چهارساله يا شش ساله نظري یا فني و حرفه‌اي) با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام يك برگ تصوير آن.

5- اصل کاربرگ 102 (فرم تایید معدل) برای دانش‌آموختگانی كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است (تاریخ فارغ‌التحصیلی می‌بایست تا 1400/06/31 باشد).