بازگشت به صفحه کامل

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری یزد به عنوان یک مرکز آموزش علمی  کاربردی غیردولتی که تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در زمینه برگزاری و توسعه آموزش های علمی – کاربردی فعالیت می‌نماید و در نظر دارد در جهت ارتقا سطح مهارت های شغلی و اعتلای پژوهش های علمی  کاربردی گام های مؤثری بردارد.

• توانمند در توليد و نشر دانش.

• توانمند در فعاليت هاي آموزشي، در بالاترين سطح كه به عنوان يكي از معتبرترين مراكز علمي در سطح استان وکشور مي درخشد .

• درک نیازهای آموزشی دانشجویان و ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب به آنان

• ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در چارچوب توافقات انجام شده با مراکز علمی و تحقیقاتی

• ایجاد انگیزش، ارتفا سطح مهارت و کارایی کارکنان از طریق آموزشهای علمی کاربردی سیستماتیک، برنامه‌ریزی شده و مستمر

• بهبود مداوم اثربخشی و کارایی در مرکز

• استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور ارتقا سطح مهارتها و کاهش هزینه ها