نمایشگر یک مطلب

با توجه به ضرورت آموزش در راستای حوزه‌های مرتبط شغلی و همچنین بر اساس سياستگذاري دانشگاه جامع، توسعه مراکز علمی-کاربردی به لحاظ ايجاد مهارت‌هاي شغلي و به منظور افزايش بهره‌وري علمي-کاربردي بوده است؛ لذا با توجه به اهداف ایجاد شده مراکز علمی-کاربردی در خصوص رشته‌های مأموریت‌گرا و همچنین محرز بودن جایگاه دانش و تکنولوژی و وجود کارآفرینان و افراد با تجربه در مراکز علمی کاربردی، این مرکز آموزشی با توسعه کارگاه‌های آموزشی خود و راه‌اندازی دفتر کارآفرینی و شرکت در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های کارآفرینان استان سعی نموده تا با ایجاد انگیزه، گامی موثر در جهت رشد خوشه‌های فناوری و بازارچه‌های صنایع تولیدی بردارد.

این مرکز آموزشی ضمن اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، در نظر دارد با عنایت به گستردگی حوزه‌های متعدد عملکردی شهرداری‌ها و سایر سازمانها و همچنین توانمندسازی شاغلین حرف در حوزه‌های تخصصی نیز نسبت به برگزاری دوره‌ها اقدام نماید.

شایان ذکر است اين مرکز از سال تأسيس تا کنون با توجه به حمايت مسئولين محترم از جايگاهي برخوردار است که مي‌تواند پيشرفت شايان توجهي داشته باشد.